Exporama » Blogg » Arrangementer hellerudsletta

Arrangementer hellerudsletta

Mennesker som sitter i en sal

Det er få arrangementer som ligger i planene enda. På denne side (exporama) skal vi holde deg oppdatert på alle arrangementer innenfor Evnets og konferanser i Norge når de dukker opp. I den situasjonen vi er i dag, så vil det nok vente på seg noe lenger før masse mennesker kan samles igjen.

Konferanser før og nå

Konferanser før var utelukkende fysiske. Det vil si at bedriften booket et sted og holdt konferansen der med alle ansatte tilstede. Eller det var en arrangør som arrangerte en bransjekonferanse. Vi ser nå en trend som sprer seg der det digitale kommer til å få en større plass enn før.

Ved å kombinere både digitale og fysiske muligheter for konferanse får vi mulighet til å inkludere flere personer. Ofte kan ikke alle i en bedrift ta fri flere dager for å delta på en konferanse. Ved å digitalisere den og åpne for deltakelse via nett vil det kunne tilbys alle ansatte.

Når skal det komme arrangementer igjen

Det blir nok en stund til det blir noen arrangementer Hellerudsletta. Det er fortsatt strenge retningslinjer for hva som kan og ikke kan gjøres når det kommer til ansamling av mennesker. Pr nå og en god stund til fremover så vil store ansamlinger være forbudt og det vil bli få store arrangementer fysisk.